ماده 14 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱

ماده 14 - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات عمومی کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجرا و ‌موارد تخلف از آن را هر سه ماه یک بار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی…

ماده 13 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱

ماده 13 - پذیرایی‌ها و مهمانی‌هایی که از سوی هیأت‌ها و مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود، می‌‌باید در قالب عرف بین‌الملل و‌ یا رعایت موازین و شأن جمهوری اسلامی باشد. ‌تبصره 1 - مهمانی‌های رسمی در خارج از کشور با تأیید وزیر یا…

ماده 12 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱

ماده 12 - کلیه مسافرت‌های دولتی به خارج از کشور که در آن‌ها رییس هیأت اعزامی در سطح معاون وزیر یا بالاتر باشد می‌تواند از طریق پاویون دولت انجام‌ پذیرد.

ماده 11 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱

ماده 11 - لازم است رده سازمانی و سطح دعوت‌کنندگان و دعوت‌شوندگان در مسافرت‌های دولتی به خارج از کشور رعایت گردد و این امر می‌‌باید در قالب ‌ضوابطی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تنظیم و اعلام می‌کند صورت گیرد. ‌تبصره 1 - مسافرت وزیران و معاونان…

ماده 10 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱

ماده 10 - در انتخاب و ترکیب اعضای هیأت‌های اعزامی به خارج از کشور در قالب مسافرت‌های دولتی رعایت موارد ذیل ضروری می‌باشد: ‌الف - تعیین حداقل افراد و مدت لازم با توجه به اهداف سفر. ب - تعیین ترکیب مناسب اعضای هیأت با توجه به اهداف سفر

ماده 9 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱

ماده 9 - مسافرت دولتی سایر مقامات و مسؤولان دستگاه‌های نظامی و انتظامی به خارج از کشور با موافقت فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف ایشان صورت ‌خواهد گرفت.

ماده 8 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱

ماده 8 - مسافرت دولتی فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور ‌با هماهنگی هیأت دولت و موافقت فرمانده کل قوا صورت خواهد گرفت.

ماده 7 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱

ماده 7 - مسافرت دولتی اعضای قوه قضاییه و مقننه به خارج از کشور موضوع مواد (5 و 6) می‌‌باید در قالب سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی و با اطلاع‌ وزارت امور خارجه صورت گیرد.

ماده 5 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱

ماده 5 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای وابسته به قوه مقننه در راستای امور مربوط به مجلس می‌توانند با تصویب هیأت رییسه مجلس به خارج از ‌کشور مسافرت دولتی داشته باشند.  

ماده 4 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱

ماده 4 - سایر مسؤولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به آن‌ها می‌توانند با تصویب وزیر یا نماینده مجاز از طرف وی مسافرت دولتی به خارج ‌از کشور داشته باشند.  

ماده 1 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱

ماده 1 - منظور از مسافرت‌های دولتی در این آیین‌نامه کلیه سفرهایی است که در راستای اهداف و برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مسؤولان‌ مختلف کشور صورت می‌گیرد یا هزینه‌های آن از محل اعتبارات بودجه کل کشور تأمین می‌گردد

آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱

آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی شماره: 4576/ت577هـ تاریخ: 1/2/1371 ‌ هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.12.21 به استناد ماده (1) قانون «‌نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی» مصوب1370.9.27 «‌آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی» را به شرح زیر تصویب نمود: ‌به منظور انجام صحیح و…

آیین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱

آیین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی   شماره: 70507/ت32254هـ تاریخ: 4/12/1383   هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/11/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - کلیه گردهمایی‌ها، سمینارها، کنگره‌ها…