آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت

  • فصلنامه عقود و قراردادها
  • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱

آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت   شماره: 4287/ت562هـ تاریخ 24/1/1371 ‌استخدام کشوری - هواپیمایی کشوری- ‌شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف   ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.12.21 به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری…

آیین‌نامه پذیرایی‌های عمومی

  • فصلنامه عقود و قراردادها
  • بهمن ۲۶, ۱۴۰۱

آیین‌نامه پذیرایی‌های عمومی   شماره: 22357/ت252هـ تاریخ: 8/6/1371   هیات وزیران در جلسه مورخ 25/5/1371 بنا به پیشنهاد شماره 1517 مورخ 11/5/1371 شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف، به استناد ماده (یک) قانون «نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضروری و جلوگیری از تجمل گرایی» -مصوب…

آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

  • فصلنامه عقود و قراردادها
  • بهمن ۱۱, ۱۴۰۱

آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی   شماره: 189211/ت34191هـ تاریخ: 21/11/1386   هیأت‌ وزیران در جلسه مورخ 18/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 3334/14874/51 مورخ 3/9/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی…

بخشنامه ممنوعیت هزینه‌های زائد، تشریفاتی و غیرضرور از محل اعتبارات دولتی

  • فصلنامه عقود و قراردادها
  • بهمن ۱۱, ۱۴۰۱

بخشنامه ممنوعیت هزینه‌های زائد، تشریفاتی و غیرضرور از محل اعتبارات دولتی   شماره: 59415/111749 تاریخ: 22/9/1400   به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداری‌ها به منظور اجتناب از هزینه کرد اعتبارات در امور زائد و انضباط مالی بیشتر و در راستای…