انعقاد پیمان‌های ساختمانی به صورت سرجمع

 • علی قره داغلی
 • اسفند ۵, ۱۳۹۹

مبنای این قرارداد شرایط عمومی پیمانPC  غیر صنعتی است؛ لیکن این مدل قراردادی برای اجرای ساختمان‌های تا 10.000 متر مربع و بالاتر از آن با شرایط خاص استفاده می‌گردد که مبنای پرداخت، مترمربع زیربنای ساختمان احداث شده می‌باشد. بخش‌نامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع شماره…

شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام (EPC)

 • علی قره داغلی
 • اسفند ۵, ۱۳۹۹

این قرارداد قابل استفاده در پروژه‌های صنعتی که طراحی و مهندسی تامین تجهیزات و اجرای آن توسط پیمانکار انجام می‌شود کاربرد دارد. عمدتاً در پروژه‌های صنعتی که ریسک‌ و مخاطرات غیر قابل پیش‌بینی کمی برای پیمانکار دارد، به‌کار گرفته می‌شود. مثلاً در پروژه های تونل و سدسازی با…

شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی

 • علی قره داغلی
 • اسفند ۵, ۱۳۹۹

در صورتی که طراحی کالا یا تجهیزاتی که قرار است در پروژه‌ای استفاده شود از سوی کارفرما صورت نپذیرفته و می‌خواهیم بر عهده تامین‌کننده گذاشته شود از این نوع قرارداد استفاده می‌کنیم. عمدتاً در تامین تجهیزات پروژه‌های صنعتی مانند پست‌های برق، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و مجتمع‌های صنعتی ....…

قرارداد همسان ساختمان و نصب (c) برای تأسیسات صنعتی و زیربنایی

 • علی قره داغلی
 • اسفند ۵, ۱۳۹۹

این قرارداد صرفاً برای پروژه‌هایی که تامین کالا بر عهده پیمانکار نبوده و فقط عملیات نصب و اجرایی مد نظر است کاربرد دارد و نزدیک‌ترین قرارداد به نمونه قرارداد مندرج در کتاب قرمز فیدیک است. جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور  قرارداد همسان ساختمان و نصب…

قرارداد همسان خرید تجهیزات P برای خریدهای خارجی

 • علی قره داغلی
 • اسفند ۵, ۱۳۹۹

این قرارداد صرفاً قابل استفاده در پروژه‌های تهیه کالا می‌باشد و نصب در تعهد تامین‌کننده نیست. لیکن پیمانکاران عادتاً در مناقصات تامین تجهیزات وارد شده و از طریق تامین‌کننده دست دوم تامین تجهیزات را برعهده می‌گیرند.                                    جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور  قرارداد همسان خرید …

شرایط عمومی پیمان‌های PC برای کارهای صنعتی

 • علی قره داغلی
 • اسفند ۵, ۱۳۹۹

این قرارداد قابل استفاده در پروژه‌های تهیه و ساخت است که طراحی آن توسط کارفرما انجام شده و میزان برآورد بخش تهیه کالا و مصالح نسبت به کل پیمان بیشتر از 75 درصد می‌باشد. عمدتاً در پروژه‌های صنعتی مانند ساخت و نصب تجهیزات و یوتولیتی در نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها،…

مبانی قانونی وضع و تنظیم قراردادهای همسان پیمانکاری

 • علی قره داغلی
 • اسفند ۵, ۱۳۹۹

خاستگاه قراردادهای همسان پیمانکاری در طرح‌های عمرانی کشور اصل 138  قانون اساسی - علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و…

مقدمه‌ای برای آگاهی از صحت قراردادها

 • علی قره داغلی
 • اسفند ۵, ۱۳۹۹

مقدمه‌ای برای آگاهی از صحت قراردادها در خصوص موضوع پیمان، ماده 190 قانون مدنی اشعار می‌دارد: برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است: قصد طرفین و رضای آنها: قصد یعنی اراده تشکیل عقد و رضایت یعنی عدم اجبار و اکراه[1] که اگر وجود نداشته باشد حسب مورد…

موافقت‌نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها

 موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها نشریه 4311 PC)  غیر صنعتی) PC غیرصنعتی:  این قرارداد که همان شرایط عمومی پیمان رایج (متداول و نه متعارف) می‌باشد قابل استفاده در پروژه‌های تهیه و ساخت است که طراحی آن توسط کارفرما انجام شده و میزان برآورد بخش تهیه کالا و مصالح…

متن کامل شرایط عمومی پیمان ؛ نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه

فصل اول- تعاریف و مفاهیم ماده1. پیمان پیمان، مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده2، موافقت‌نامه پیمان، درج شده است. ماده2. موافقت‌نامه موافقت‌نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان، در آن بیان شده است. ماده3. شرایط عمومی شرایط…

متن کامل شرایط خصوصی پیمان ؛ نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه

 شرایط خصوصی این‌شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل مواردی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین‌تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است‌و هیچگاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض‌کند. از این رو، هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی،…