• ماده 5

– برگزاری گردهمایی که فاقد شرایط مقرر در این آیین‌نامه باشد، تحت عنوان بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارت امور خارجه ممنوع است.

این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 33151/ت24585هـ مورخ 30/8/1380 می‌شود.

[ucaddon_uc_white_icon_button text=”متن کامل آیین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی” icon=”fa fa-book” link=”https://oqod.ir/regulations//%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/” button_color=”#2d76ae” uc_init_settings=”” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *