ماده 8 – آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
ماده 8 - این آیین‌نامه پس از تصویب، لازم‌الاجرا و کلیه مقررات و دستورالعمل‌های موجود در این زمینه که مفاد آن مغایر [...]

ماده 7 – آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
ماده 7 - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش [...]

ماده 6 – آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
ماده 6 - استفاده از امکانات ترابری هوایی کشور جهت امداد، کمک‌رسانی و انجام عملیات اضطراری سوانح طبیعی، همچنین برنامه‌های عمرانی از [...]

ماده 5 – آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
ماده 5 - در صورت نیاز ضرورت استفاده از امکانات هوایی لشکری، موارد و نوع استفاده از امکانات مذکور می‌‌باید با رعایت [...]

ماده 4 – آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
ماده 4 - هزینه هر گونه استفاده اختصاصی از وسایل پرنده می‌‌باید با ذکر مدت و ساعت پرواز با احتساب کلیه مخارج [...]

ماده 3 – آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
ماده 3 - نحوه استفاده مقامات نظامی و انتظامی از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی در زمان صلح و تعیین رده‌های مجاز بر [...]

ماده 2 – آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
ماده 2 - تقاضای استفاده از هواپیماها و هلیکوپترهای اختصاصی با امضای مقام مجاز یا فرد معرف شده از طرف وی به [...]

ماده 1 – آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
ماده 1 - استفاده از هواپیماها و هلیکوپترهای اختصاصی دولت جهت انجام مأموریت‌های خاص در سطح مقامات عالی‌رتبه کشور امکان‌پذیر می‌باشد.   [...]

آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت

 • فصلنامه عقود و قراردادها
 • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱

آیین‌نامه نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت   شماره: 4287/ت562هـ تاریخ 24/1/1371 ‌استخدام کشوری – هواپیمایی کشوری- ‌شورای عالی بررسی…