سخن سردبیر و مدیر مسؤول

 

همچنان که در تدوین مجموعه نشریات قانون‌نامه تلاش داشته‌ام قوانین و مقررات مرتبط با معاملات عمومی را به صورت منظم و فصلی یکبار یافته و منتشر نمایم، معتقدم در خصوص مهمترین سند ارتباط بین حقوق  عمومی و حقوق خصوصی که همانا نمونه قراردادی است که باید به امضاء‌ طرفین برسد و بیانگر ریسک‌ها و به تبع آن تعهدات هر طرف می‌باشد؛ باید شناختی مناسب داشت لذا باید از انواع قراردادهای همسان و لازم‌الاتباع در حقوق عمومی اطلاع داشته باشیم تا این سند مهم را به درستی و متناسب با نوع کار انتخاب کنیم. با توجه به انتشار قوانین و مقررات معاملات بانکی در سال 99 توسط فصلنامه قانون‌نامه که تحت مدیریت اینجانب می‌باشد در این شماره از فصلنامه عقود و قراردادها به قراردادهای موجود در سیستم بانکی کشور پرداخته‌ایم.

تا اولاً با انواع موجود قراردادهای دارای تیپ آشنا شده و ثانیاً نحوه به‌کارگیری آنها را با توجه به قوانین موجود بیاموزیم.

در این خصوص قراردادهایی توسط بانک مرکزی تنظیم شده‌اند که در این مجلد به آنها خواهیم پرداخت.

 

علی قره داغلی- اسفند ماه 1399

ماده 15 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 15 – کلیه مقررات و دستورالعمل‌هایی که مفاد آن‌ها با این آیین‌نامه مغایر باشد لغو می‌گردد.

ماده 14 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 14 – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات عمومی کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند…

ماده 13 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 13 – پذیرایی‌ها و مهمانی‌هایی که از سوی هیأت‌ها و مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود، می‌‌باید…

ماده 12 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 12 – کلیه مسافرت‌های دولتی به خارج از کشور که در آن‌ها رییس هیأت اعزامی در سطح معاون وزیر یا بالاتر…

ماده 11 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 11 – لازم است رده سازمانی و سطح دعوت‌کنندگان و دعوت‌شوندگان در مسافرت‌های دولتی به خارج از کشور رعایت گردد و…

ماده 10 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 10 – در انتخاب و ترکیب اعضای هیأت‌های اعزامی به خارج از کشور در قالب مسافرت‌های دولتی رعایت موارد ذیل ضروری…

ماده 9 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 9 – مسافرت دولتی سایر مقامات و مسؤولان دستگاه‌های نظامی و انتظامی به خارج از کشور با موافقت فرمانده کل قوا…

ماده 8 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 8 – مسافرت دولتی فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران…

ماده 7 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 7 – مسافرت دولتی اعضای قوه قضاییه و مقننه به خارج از کشور موضوع مواد (5 و 6) می‌‌باید در قالب…

ماده 6 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 6 – مسافرت دولتی مقامات، مسؤولان و اعضای قوه قضاییه به خارج از کشور با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس…