ماده 15 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 15 – کلیه مقررات و دستورالعمل‌هایی که مفاد آن‌ها با این آیین‌نامه مغایر باشد لغو می‌گردد.

ماده 14 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 14 – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات عمومی کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند…

ماده 13 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 13 – پذیرایی‌ها و مهمانی‌هایی که از سوی هیأت‌ها و مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود، می‌‌باید…

ماده 12 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 12 – کلیه مسافرت‌های دولتی به خارج از کشور که در آن‌ها رییس هیأت اعزامی در سطح معاون وزیر یا بالاتر…

ماده 11 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 11 – لازم است رده سازمانی و سطح دعوت‌کنندگان و دعوت‌شوندگان در مسافرت‌های دولتی به خارج از کشور رعایت گردد و…

ماده 10 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 10 – در انتخاب و ترکیب اعضای هیأت‌های اعزامی به خارج از کشور در قالب مسافرت‌های دولتی رعایت موارد ذیل ضروری…

ماده 9 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 9 – مسافرت دولتی سایر مقامات و مسؤولان دستگاه‌های نظامی و انتظامی به خارج از کشور با موافقت فرمانده کل قوا…

ماده 8 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 8 – مسافرت دولتی فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران…

ماده 7 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 7 – مسافرت دولتی اعضای قوه قضاییه و مقننه به خارج از کشور موضوع مواد (5 و 6) می‌‌باید در قالب…

ماده 6 – آیین‌نامه مسافرت‌های خارجی دولتی

ماده 6 – مسافرت دولتی مقامات، مسؤولان و اعضای قوه قضاییه به خارج از کشور با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس…